EASA letecký examinátor - letecké preskúšania

Letecké preskúšanie a predĺženie kvalifikácie spolu s tým preskúšanie ICAO English. Len u nás.

Ak ste pilot, musíte v určitom časovom intervale prejsť praktickým preskúšaním tak, aby sa zachovala platnosť vašich kvalifikácií, alebo osvedčení.

V rámci skupiny ProfiPilot pôsobíme aj ako leteckí examinátori, a sme autoritami EASA poverení na vykonávanie funkcie letecký examinátor s rôznymi oprávneniami.

Letecké preskúšania – preskúšania odbornej spôsobilosti, hodnotenie spôsobilosti inštruktora a praktické skúšky vykonávame profesionálne a v spolupráci s mnohými leteckými školami v Európe.

Letecké preskúšanie je možné vykonať aj pre držiteľa preukazu spôsobilosti, ktorého štát vydania preukazu (SOLI - state of licese issue) je iný, ako Slovenská republika.

Týmto máte možnosť absolvovať "pod jednou strechou" letecké preskúšanie na získanie, predĺženie platnosti, alebo obnovenie platnosti kvalifikačných kategórií spolu s tým, ako absolvujete preskúšanie ICAO English, alebo EASA IR English.

Platnosť jednotlivých kvalifikačných kategórií a osvedčení je nasledovná:

Letecký preukaz - LAPL(A), PPL(A), CPL(A) a ATPL(A) má neobmedzenú platnosť. Predlžujú sa vždy len letecké kvalifikácie (prístrojové, triedne a typové), alebo osvedčenia inštruktora zapísané v leteckom preukaze.

Examinátori sú oprávnení na vykonávanie nasledovných preskúšaní (skúšky zručnosti, preskúšanie odbornej spôsobilosti a hodnotenie spôsobilosti inštruktorov:

Predĺženie leteckých kvalifikácií

Získanie - letecký preukaz a letecké kvalifikácie: