Kurz

Letecký kurz ICAO English a ešte oveľa viac...

Šetríme vám čas aj peniaze. Prípravné letecké kurzy, ktoré poskytuje Letecká škola ProfiPilot Academy Aero Language vás efektívne pripravia na letecké preskúšaniepreskúšanie ICAO English.

Letecké kurzy v rámci Aero Language vás pripravia na preskúšanie ICAO English, a IR English. Letecký výcvik, ktorý poskytuje letecká škola ProfiPilot ATO vás zase pripraví na preskúšanie leteckým examinátorom.

ProfiPilot v rámci svojich služieb Aero LanguageFlight ExaminerProfiPilot Academy prináša ucelený koncept na báze letecká škola - letecký výcvik - letecké preskúšania

Poskytujeme všetky služby - letecké kurzyletecký výcvik letecké preskúšania pod jednou strechou. 

image

Kurz ICAO English refresh

Preskúšanie ICAO English nie je strašiak. Efektívne Vás na preskúšanie pripravíme!

Prípravný kurz ICAO English je efektívny kurz, ktorý Vás pripraví na samotné preskúšanie ICAO English. Koncepcia nášho kurzu leteckej angličtiny je navrhnutá tak, aby minimalizovala tzv. „washback effect“. Preto náš Prípravný kurz ICAO English refresh nie je len drilovačka pred skúškou ICAO English, ale je to vysoko efektívna a cielená príprava s našim jazykovým lektorom.

Prípravný kurz ICAO English refresh pozostáva z dvoch častí - technickej a samotnej prípravy na preskúšanie ICAO English. Súčasťou prípravného kurzu je simulácia samotného preskúšania jazykovej spôsobilosti – ICAO English.

Prípravný kurz ICAO English na preskúšanie jazykovej spôsobilosti ICAO English je možné absolvovať prezenčne, avšak najradšej ho realizujeme cez virtuálnu učebňu Zoom.

 

Obsah kurzu ICAO English

Prípravný kurz ICAO English je obsahovo zameraný na to, aby rozvinul Vaše jazykové deskriptory, na ktoré sa zameriavame pri preskúšaní ICAO English:

 • slovná zásoba
 • vetná skladba (gramatika)
 • pochopenie 
 • interakcia
 • výslovnosť 
 • plynulosť reči

Prípravný kurz EASA IR English

Preskúšanie IR English prebehne ešte jednoduchšie....

Kurz EASA IR English vás pripraví na preskúšanie leteckej angličtiny - IR English. Na Slovensku zatial obdobný kurz neexistuje, pretože preskúšanie IR English prebiehalo zatiaľ len prostredníctvom skúšok na úroveň dopravný pilot - ATPL(A) na Dopravnom úrade.

Prípravný kurz IR English refresh a jeho štruktúra vás prevedie základnými komunikačnými postupmi platných pre lety podľa pravidiel IFRPrípravný kurz IR English poskytujeme ako dištančný workshop prostredníctvom virtuálnej učebne na platforme Zoom.

Obsah kurzu IFR komunikácia:

 • odposluch a porozumenie správy z ATIS
 • počiatočný kontakt z RLP a žiadanie letového povolenia, povolenie na zahájenie rolovania
 • nepredvídateľné a/alebo núdzové situácie počas rolovania
 • povolenie na vstup na dráhu a vzlet, postupy odletu z letiska
 • núdzové postupy (porucha motora, stret s vtákom, TCAS,…)
 • núdzové a/alebo abnormálne situácie počas letu 
 • postupy pre vyčkávanie, postupy príletu k letisku
 • postup nevydareného priblíženia 
 • povolenie na pristátie a uvoľnenie dráhy, rolovanie na stojisko
 • zábrana neoprávneného vstupu na dráhu, vypínanie motora

Letecká komunikácia

(Letecká) komunikácia je základ. Pre pilotov to platí dvojnásobne.

Letecká komunikácia a letecká frazeológia by mala byť súčasťou leteckého výcviku leteckej škole. Letecká komunikácia a jej spôsob je na frekvencií hlavným atributom, ako sa spozná skutočne profesinálny pilot.

Ak letecký výcvik, ktorý vám poskytla letecká škola nebol podľa vašich predstáv, my vás naučíme hovoriť leteckým jazykom.

Kurz leteckej komunikácie a kurz leteckej frazeológie poskytujeme v slovenskom jazyku aj v anglickom jazyku. Jedná sa najmä o komunikačné postupy počas letov VFR, ktoré sú špecifické pre letecké kurzy a letecký výcvik.

Môžeme Vás ubezpečiť, že už nebudete mať strach letieť na medzinárodné letisko, alebo preletieť hoc aj rušným vzdušným priestorom.

ICAO Jazykový Examinátor

Letecký examinátor pre ICAO English. Ako na to? Jednoducho!

Jazykový examinátor môže poskytovať preskúšanie ICAO English pre záujemcov o jazykovú spôsobilosť.

Na to, aby ste sa stali ICAO English examinátorom, potrebujete organizáciu TSP/LAB alebo LTBktorá Vami poskytované preskúšanie ICAO English administratívne zastreší. My v Aero Language Vám ponúkame túto možnosť. Kurz Jazykový examinátor absolvujete pod dohľadom našich jazykových senior examinátorov profesionálnych lektorov, ktorí vás pripravia na vykonávanie preskúšania ICAO English.

Ak ste dokonca pilot, alebo riadiaci letovej prevádzky (ATC), dostanete u nás oprávnenia na preskúšanie leteckej komunikácie EASA IR English pre žiadateľov o prístrojovú kvalifikáciu pre lety IFR.

Ako ICAO letecký examinátor budete preskúšania ICAO English vykonávať samostatne a budete pri tom využívať všetko, čo ako Aero Language poskytujeme vrátane našich manuálov, elektronického systému a ďalších technológií, ktoré nás odlišujú od konkurencie.

Najlepší kurz na trhu

Máme najväčšie skúsenosti s kurzami a výcvikom jazykových examinátorov. Ročne náš kurz LPE Examinátor absolvuje približne 30 špičkových expertov na jazykovú spôsobilosť. 

 

Kurz ICAO Examiner pozostáva z teoretickej výučby a odbornej prípravy LPE na pracovisku. Po úspešnom absolvovaní kurzu skúšajúceho jazykovej spôsobilosti budete mať potrebné znalosti a zručnosti na vykonanie skúšok z ICAO English

Letecká škola Bratislava

Letecká škola Bratislava - ProfiPilot Academy je miesto, kde dostanete poctivý letecký výcvik.

Letecká škola Bratislava je organizácia, ktorá je oprávnená poskytovať letecké kurzy letecký výcvik aj v BratislaveProfiPilot Academy poskytuje okrem iného letecký výcvik, ktorý je Časťou FCL označovaný ako modulový letecký výcvik.

Letecká škola Bratislava ProfiPilot Academy je držiteľom osvedčenia approved training organization SK.ATO.15. Letecká škola poskytuje široké spektrum leteckých výcvikov vrátane leteckých kurzov na typové kvalifikácie na dopravné lietadlá.

Okrem leteckej školy ProfiPilot Academy spolupracujeme s niekoľkými ďalšími výcvikovými centrami, ktoré sú držiteľmi osvedčenia letecká škola a poskytujú kvalitné letecké kurzy a letecké výcviky.

 

Letecká škola a jej vhodný výber majú zásadný vplyv na kvalitu vášho leteckého výcviku a na vašu bezpečnosť. 

Najmä pri výcviku súkromný pilot - PPL(A) sa môžete stretnúť so širokou ponukou leteckých škôl a rôznych cenových reláciách za samotný letecký kurz

Letecký výcvik

Kvalitný letecký výcvik - ľahšie sa to povie, ako dodrží...

Letecký výcvik môže v európskom priestore poskytovať len certifikovaná letecká školaLetecký výcvik, ktorý poskytuje naša partnerská letecká škola Bratislava - ProfiPilot Academy SK.ATO.15 zahŕňa širokú paletu leteckých kurzov. Garanciou kvality je manažment, ktorým ProfiPilot Academy disponuje. Leteckí inštruktori leteckí examinátori pôsobiaci v rámci leteckej školy ProfiPilot Academy majú mnohoročné skúsenosti z rôznych oblastí letectva.

 Vďaka profesionálnemu teamu leteckých inštruktorov poskytuje naša partnerská letecká škola Bratislava aj typový letecký výcvik na rôzne typy dopravných lietadiel.

Letecký výcvik, ktorý poskytuje letecká škola Bratislava - ProfiPilot Academy vhodne dopĺňajú služby Aero Language a Flight Examiner, Type Examiner, Senior Examiner a Type Instructor. Môžete tak absolvovať letecký výcvikpreskúšanie s examinátorom a preskúšanie ICAO English - letecká angličtina Bratislava pod jednou strechou v rámci ProfiPilot.

Ak vám z nejakého dôvodu vaša letecká kvalifikácia expirovala, letecká škola Bratislava Vám zabezpečí letecký výcvik, ktorý je potrebný na obnovenie platnosti, tzv. renewal training a znovuzískanie vašej kvalifikácie.

Letecký kurz a letecká škola

Letecký kurz neposkytuje len letecká škola...

Profesionálne letecké kurzy poskytujeme v rámci ProfiPilot ako letecká škola ProfiPilot Academy SK.ATO.15 a zároveň v ako Aero Language najmä pre potreby kruzov ICAO English a IR English

Letecké kurzy, ktoré ponúka letecká škola ProfiPilot Academy sú akreditované Dopravným úradom a sú plne v súlade s prísnymi normami EASA.

Letecké kurzy poskytované Aero Language sú zamerané na rozšírenie vašich jazykových schopností. Aero Language ako súčasť ProfiPilot poskytuje letecké kurzy ICAO Englishletecké kurzy IR English a ďalšie vzelávacie letecké kurzy pre pilotov, ale aj nepilotov.