Preskúšanie

Letecká angličtina a preskúšanie ICAO English aj ICAO English onlineLetecká angličtina je to, čomu rozumieme...

Letecká angličtina pre pilotov - preskúšanie ICAO English je služba, ktorú poskytujeme najčastejšie. Snažíme sa o to, aby naše služby boli kompaktné. Preto pred samotným preskúšaním ICAO English poskytujeme aj prípravný kurz ICAO English refresh.

Ak ste budúci IFR pilot, zaujímať vás tiež môže letecká angličtina - IR English, ktorú na Slovensku poskytujeme od roku 2019  ako jediní. Okrem toho radi spolupracujeme, takže ak ste letecká škola, letecká spoločnosť, alebo lektor angličtiny, máme niečo aj pre vás. Poskytneme Vám kurz Jazykový examinátor a preskúšania leteckej angličtiny môžete poskytovať svojim klientom.

Pre pilotov - držiteľov leteckej kvalifikácie ponúkame ďalšie letecké kurzy, ktoré poskytuje partnerská letecká škola

Obnovenie leteckých kvalifikácí a predĺženie kvalifikácií zabezpečujú naši leteckí examinátori.

image

Preskúšanie ICAO English

Letecká angličtina ICAO English je nevyhnutnosť. Rovnako ako platná typovka, alebo medical.

Ak ste pilot, alebo riadiaci letovej prevádzky komunikujúci v anglickom jazyku, alebo prichádzate do styku s medzinárodnou prevádzkou, platí pre vás od 5. marca 2008 povinnosť úspešne absolvovať preskúšanie leteckej angličtiny, tzv. ICAO English. Na Slovensku je jedinou výnimkou lietanie v Českej republike - teda ak ako pilot zamýšľate lietať v Českej republike, preskúšanie ICAO English - letecká angličtina nepotrebujete.

Preskúšanie ICAO English Online je možné absolvovať s ktorýmkoľvek jazykovým examinátorom v rámci siete Aero Language.

Preskúšanie ICAO poskytuje Aero Language ako ICAO English a ICAO Slovak. Obe preskúšania je možné absolvovať online aj osobne.

V závislosti od úrovne znalostí leteckej angličtiny Vám bude pridelená úroveň - ICAO level. Platnosť preskúšania ICAO English je určená práve ICAO Level

Medzinárodný ICAO English certifikát

Certifikát ICAO English je vydaný v súlade s normami ICAO a EASA. Vďaka tomu má naše preskúšanie leteckej angličtiny medzinárodnú platnosť.

Okrem iného, pred absolvovaním preskúšania ICAO English môžete absolvovať prípravný kurz ICAO English refresh, čo je príprava na preskúšanie leteckej angličtiny.

Letecká ICAO Slovenčina

ICAO Slovenčina je jazyková spôsobilosť pre zahraničných pilotov ovládajúcich Slovenský jazyk.

Pre cudzojazyčných pilotov rozprávajúcich plynule po slovensky ponúkame ICAO Slovak, čo je letecká Slovenčina. Je to kvalifikácia, ktorú môžete získať v prípade, ak nedisponujete dokumentom ktorý potvrdzuje, že je Slovenčina Váš materinský jazyk.

Absolvovaním preskúšania ICAO Slovak získate oprávnenie komunikovať v Slovenskom jazyku počas lietania na Slovensku. Oprávnenie poskytovať preskúšanie leteckej Slovenčiny sme získali v roku 2019 ako prví na Slovensku.

Letecká angličtina IR English

Preskúšanie EASA IR English u nás. Zatiaľ ho robíme ako jediní na Slovensku...

Preskúšanie EASA IR English je vyžadované Nariadením 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.055(d). Letecká frazeológia IR English je podmienkou pre zapísanie prístrojovej kvalifikácie do pilotného preukazu.

Obsahom preskúšania IR English je simulácia letu podľa pravidiel IFR. Jazykový examinátor simuluje komunikáciu medzi pilotom a riadiacim letovej prevádzky.  Skúšku IR English hodnotí examinátor v reálnom čase. Takto si spoločne prejdete celý let od spustenia motorov až po ich vypnutie.

 

Hodnotíme nasledovné:

 • vašu schopnosť čítať a porozumieť technikckým dokumentom a manuálom v anglickom jazyku. Pre tento účel môže byť použitá Prevádzková príručka, alebo jednoducho Jeppesen manual;
 • plánovanie letu, informácie a vyhodnocovanie počasia, NOTAM, letový plán, atď;
 • použitie leteckých máp, odletových a príletových mapiek a ďalších dokumentov v Angličtine.

Letecká angličtina - priebeh preskúšania ICAO English

Letecká angličtina - preskúšanie ICAO English online jednoducho a prehľadne v 4 krokoch...

 • ICAO English: Registrácia

  Na úvod potrebujeme od vás údaje. Potrebujeme vedieť ako sa voláte, kto ste, akú profesiu zastávate a zopár ďalších informácií. Registrácia u nás prebieha elektronicky. V rámci skupiny ProfiPilot máme zavedený systém ochrany vašich údajov podľa štandardov GDPR. Vaše osobné údaje sú preto u naś v bezpečí.

  Obratom Vám pošleme e-mail so všetkými podrobnosťami, ktoré sa týkajú samotného preskúšania ICAO English.

 • ICAO English: Preskúšanie

  Preskúšanie ICAO English netrvá viac ako 25-35 minút. Pre istotu si však naplánujte vo vašom programe aspoň hodinu. Sme flexibilní, takže preskúšanie jazykovej sposobilosti môžeme zrealizovať ad-hoc. Preskúšanie nezahájime bez toho, aby bol uhradený poplatok za preskúšanie.

  Preskúšanie pozostáva z niekoľkých oblastí (sekcií). Náš jazykový examinátor sa vás bude pýtať otázky a bude s Vami aktívne komunikovať ohľadne tém, ktoré sú predmetom preskúšania. Očakávajte skôr hovorené slovo a konverzáciu, ako technickú leteckú komunikáciu. Buďťe čo najpresnejší v používaní anglického jazyka a v samotnej komunikácií. Examinátor súčasne s konverzáciou vyhodnocuje viaceré oblasti preskúšania.

  Samotné preskúšanie je rozdelené do niekoľkých častí:

  • konverzácia
  • opis obrázku s leteckou tematikou
  • čítanie a preklad letecky zameraného textu
  • odposluch a reprodukcia nahrávky leteckej frazeológie

  Počas preskúšania si examinátor všíma najmä:

  • výslovnosť
  • gramatické skladby a vetné štruktúry
  • slovnú zásobu
  • plynulosť rozprávania
  • pochopenie obsahu a textu
  • interakciu 

  Po preskúšaní si jednoducho podáte ruky (alebo aj nemusíte) a poberiete sa každý svojou cestou. O progrese vás budeme informovať e-mailom.

 • ICAO English: Hodnotenie

  Medzinárodné predpisy požadujú, aby každé preskúšanie ICAO English bolo hodnotené minimálne dvomi nezávislými hodnotiacimi. Prvé hodnotenie prebehlo už počas vášho preskúšania ICAO English. Druhé preskúšanie prebieha samostatne ďalším nezávislým hodnotiacim jazykovej spôsobilosti v rámci siete Aero Language. Dôležité je to, aby sa hodnotiaci a examinátor "zhodli" na výslednom hodnotení ICAO English. Výsledný Level je najnižšie hodnotenie zo všetkých sledovaných oblastí. Ak sa examinátor a rater nezhodnú na výslednom ICAO English level, do procesu zasahuje ďalší - tretí nezávislý človek, ktorý vaše jazykové schopnosti posúdi a určí finálny - výsledný ICAO English level. Toto celé sa samozréjme deje na pozadí - u nás a vy nie ste týmto procesom neni zaťažovaný. Ak nie ste spokojný s konečným hodnotením, vždy môžete podať odvolanie. Najneskôr však do 24 hodín.

  V závislosti od vašich jazykových schopností je preskúšanie ICAO English hodnotené na stupnici 0 (nevyhovujúci) až 6 (rodený, expert). Pre potreby prevádzky je akceptovaný stupeň 4 až 6.

  Podľa stupňa (ICAO level) vašich jazykových schopností má preskúšanie ICAO English nasledovnú platnosť:

  • LEVEL 4 - 3 roky podľa ICAO a 4 roky poďla Nariadenia 1178/2011
  • LEVEL 5 - 6 rokov
  • LEVEL 6 - neobmedzene dlhá doba (len pre pilotov)
 • ICAO English: Certifikát

  Vystavíme Vám certifikát jazykovej spôsobilosti. Spolu s certifikátom Vám v notifikačnom emaili odošleme aj dočasný jazykový certifikát a zápis do vášho zápisníka letov. Certifikát je oficiálny dokument. O výsledku preskúšania je notifikovaný aj úrad, ktorý vydáva vašu licenciu, tzv. SOLI (state of license issue). S našim certifikátom môžete požiadať úrad vydania vašej licencie o zápis kvalifikácie ICAO English do preukazu. Niektoré štáty (SOLI) umožňujú, aby examinátor jazykovej spôsobilosti, alebo organizácia TSP/LAB/LTB zapísala novú platnosť ICAO English priamo do vášho preukazu. Ak je toto vo vašom prípade možné, radi to urobíme. V ostatných prípadoch bude však musieť zápis vykonať letecký úrad, ktorý vydáva váš preukaz (SOLI). To sa spravidla robí tak, že vám vydajú úplne nový preukaz a starý - so starou platnosťou ICAO English je potrebné vrátiť.

Letecká angličtina - ICAO English Bratislava

ICAO English Online alebo priamo v Bratislave

ICAO English v Bratislave poskytujeme v spolupráci s Aero LanguagePreskúšanie ICAO English v Bratislave nie je viazané geograficky len na Bratislavu. Letecká angličtina a jej preskúšanie je možné uskutočniť aj online formou s niektorým z našich jazykových examinátorov.

V roku 2019 sme boli ako prví osvedčení na preskúšanie leteckej Slovenčiny. V rámci svojich priestorov v meste Bratislava je letecká angličtina dostupná pre žiadateľov o preskúšanie ICAO English aj ICAO Slovak. Preskúšanie leteckej slovenčiny ICAO Slovak využijú najmä cudzinci plynule hovoriaci po slovensky.

Pre pilotov IFR poskytujeme aj preskúšanie leteckej angličtiny IFR English taktiež priamo v Bratislave, alebo online formou.