Prípravný seminár ICAO Examinátor

Letecký examinátor pre ICAO English. Ako na to? Jednoducho!

Letecký examinátor pre skúšku ICAO English môže vykonávať preskúšanie ICAO English pre záujemcov. 

Na to, aby ste sa stali ICAO English examinátorom, potrebujete organizáciu TSP/LABktorá preskúšanie ICAO English administratívne zastreší. Aero Language ponúka túto možnosť. Počiatočný examinátorský seminár absolvujete pod dohľadom našich jazykových senior examinátorov, ktorí vás pripravia na vykonávanie preskúšania ICAO English.

Ak ste dokonca pilot, alebo riadiaci letovej prevádzky (ATC), dostanete u nás oprávnenia na preskúšanie leteckej komunikácie podľa požiadaviek EASA IR English pre žiadateľov o prístrojovú kvalifikáciu pre lety IFR.

Ako ICAO letecký examinátor budete preskúšania ICAO English vykonávať samostatne a budete pri tom využívať administratívu Aero Language. Po úspešnom absolvovaní seminára sa z vás stane ICAO letecký examinátor.