Kurz ICAO English refresh

Preskúšanie ICAO English nie je strašiak. Pripravíme Vás na ňu!

Prípravný kurz ICAO English refresh vás pripraví na samotné preskúšanie ICAO English. Musíme však minimalizovať tzv. „washback effect“. Preto Prípravný kurz ICAO English refresh nie je len drilovačka pred skúškou ICAO English.

Prípravný kurz ICAO English refresh pozostáva z dvoch častí - technickej a samotnej prípravy na preskúšanie ICAO English.

V druhej časti sa jedná sa o simuláciu samotného preskúšania jazykovej spôsobilosti podľa ICAOICAO English.

Prípravný kurz ICAO English na preskúšanie jazykovej spôsobilosti podľa ICAO (ICAO English) je možné absolvovať prezenčne, ale aj dištančne (napr. prostredníctvom Skype workshopu).