Prípravný kurz EASA IR English

Preskúšanie IR English prebehne ešte jednoduchšie....

Prípravný kurz EASA IR English vás pripraví na samotné preskúšanie IR English. Na Slovensku zatial obdobný kurz neexistuje, pretože preskúšanie IR English prebiehalo zatiaľ len prostredníctvom skúšok na úroveň dopravný pilot - ATPL(A) na Dopravnom úrade.

Prípravný kurz IR English refresh a jeho štruktúra vás prevedie základnými komunikačnými postupmi platných pre lety podľa pravidiel IFR.

Prípravný kurz IR English na preskúšanie jazykovej spôsobilosti podľa EASA (EASA IR English) je možné absolvovať prezenčne, ale aj dištančne (napr. prostredníctvom Skype workshopu).