Hodnotenie spôsobilosti examinátora - assessment of competence

Senior examinátor - "observe the observer". Spolupráca pre letecké školy.

Preskúšanie na získanie osvedčenia letecký examinátor môže vykonať výhradne len inšpektor leteckého úradu, alebo letecký senior examinátor s príslušnými oprávneniami. Team Aero Language je tvorený viacerými odborníkmi z oblasti letectva. Vďaka tomu Aero Language a letecká škola Bratislava -  ProfiPilot Academy umožňujú v spolupráci s Flight-examiner.com absolvovať aj tzv. hodnotenie spôsobilosti exmainátora (examiner assessment of competence).

Letecký senior examinátor poskytuje letecké preskúšanie – hodnotenie spôsobilosti pre rôzne typy osvedčení letecký examinátor.