Preskúšanie ICAO English

Letecká angličtina ICAO English je nevyhnutnosť. Rovnako ako platná typovka, alebo medical.

Ak ste pilot, alebo riadiaci letovej prevádzky komunikujúci v anglickom jazyku, alebo prichádzate do styku s medzinárodnou prevádzkou, platí pre vás od 5. marca 2008 povinnosť úspešne absolvovať preskúšanie leteckej angličtiny, tzv. ICAO English

Preskúšanie ICAO English je možné absolvovať s ktorýmkoľvek examinátorom v rámci siete Aero Language.

Preskúšanie podľa požiadaviek ICAO poskytuje Aero Language pre dva jazyky. Okrem ICAO English language, ním môže byť aj ICAO Slovak language.

V závislosti od úrovne znalostí leteckej angličtiny Vám bude pridelený stupeň leteckej angličtiny (ICAO level). Podľa Vášho ICAO Level vám bude pridelená platnosť preskúšania ICAO English. Na Slovensku je jedinou výnimkou lietanie v Českej republike - teda ak ako pilot zamýšľate lietať v Českej republike, preskúšanie ICAO English - letecká anglićtina nepotrebujete.

Naše Certifikáty o preskúšaní leteckej angličtiny pilotov – ICAO English sú vydávané v súlade s normami ICAO a normami EASA. Vďaka tomu má nami poskytnuté preskúšanie leteckej angličtiny tak povediac medzinárodnú platnosť.

 Okrem iného, pred absolvovaním preskúšania ICAO English môžete absolvovať výcvik jazykovej spôsobilosti a príprava na preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English.

Aero Language, ako obchodná značka spoločnosti ProfiPilot je Dopravným úradom oprávnená vykonávať školenie a preskúšanie leteckej angličtiny podľa noriem ICAO Doc 9835 a Nariadenia Ec 1178/2011 (Part - FCL).