Letecký kurz a letecká škola

Letecký kurz neposkytuje len letecká škola...

Profesionálne letecké kurzy poskytuje ProfiPilot ako letecká škola - ATO a zároveň v rámci Aero Language najmä pre potreby leteckých kruzov ICAO EnglishEASA IR English

Letecká škola ProfiPilot poskytuje letecké kurzy aj pre získanie leteckého preukazu - napríklad súkromný pilot - PPL(A), alebo obnova prístrojovej kvalifikácie IFRIR(A)/ME(SPA). Záujemcom na ceste do kabíny dopravného lietadla - vo výcviku Frozen ATPL(A) zase letecká škola ProfiPilot môže zabezpečiť výcvik súčinnosti viacčlennej posádky - MCC(A), alebo typový výcvik pod dohľadom leteckých profesionálov.

Letecké kurzy, ktoré ponúka letecká škola ProfiPilot sú akreditované Dopravným úradom a sú plne v súlade s prísnymi normami EASA - teda v súlade s Nariadením 1178/2011.

Letecké kurzy ktoré poskytuje Aero Language sú zamerané hlavne na rozšírenie jazykových schopností leteckého personálu. Aero Language ako súčasť ProfiPilot poskytuje letecké kurzy ICAO Englishletecké kurzy IR English a ďalšie vzelávacie letecké kurzy pre pilotov, ale aj nepilotov.