VFR komunikácia a letecká angličtina

Preskúšanie EASA VFR English, alebo VFR Slovak. Skúška z leteckej komunikácie.

Jazyková spôsobilosť je súčasťou leteckého výcviku, na ktorú by vás mala pripraviť letecká škola.  Preskúšanie je vyžadované Nariadením 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.055 najneskôr pred prvým samostatným letom. Jazyková spôsobilosť je zapisovaná do preukazu spôsobilosti aj ak ste súkromný pilot - PPL lietajúci podľa VFR.

Letecký examinátor simuluje komunikáciu medzi pilotom a riadením letovej prevádzky.  Skúšku leteckej komunikácie hodnotí v reálnom čase. 

Preskúšanie letecká komunikácia môže využiť aj letecká škola, ktorá poskytuje letecký výcvik pre lety VFR - najmä pre výcviky súkromný pilot - PPL, alebo pilot ľahkých lietadiel - LAPL.

Súčasťou preskúšania letecká komunikácia je simulácia letu podľa pravidiel VFR. Letecký examinátor bude simulovať riadiaceho letovej prevádzky, pričom vy budete odpovedať a komunikovať ako VFR pilot. Takto si spoločne prejdete celý let od spustenia motorov až po ich vypnutie.