Letecká angličtina IFR English

Preskúšanie EASA IR English u nás. Zatiaľ sme jediní na Slovensku...

Preskúšanie EASA IR English je vyžadované Nariadením 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.055. Samotná prístrojová kvalifikácia pre lety IFR - IR(A) nebude bez tohto preskúšania do pilotného preukazu zapísaná.

Letecký examinátor simuluje komunikáciu medzi pilotom a riadením letovej prevádzky.  Skúšku IR English hodnotí v reálnom čase. 

Preskúšanie IR English môže využiť aj letecká škola, ktorá poskytuje letecký výcvik pre lety IFR - IFR letecké kurzy.

Súčasťou preskúšania IR English je simulácia letu podľa pravidiel IFR. Letecký examinátor bude simulovať riadiaceho letovej prevádzky, pričom vy budete odpovedať a komunikovať ako IFR pilot. Takto si spoločne prejdete celý let od spustenia motorov až po ich vypnutie.