Letecká angličtina - priebeh preskúšania ICAO English

Letecká angličtina - preskúšanie ICAO English jednoducho a prehľadne v 4 krokoch...

Letecká angličtina Krok 1: Registrácia

Na úvod potrebujeme od vás údaje. Potrebujeme vedieť ako sa voláte, kto ste, akú profesiu zastávate a zopár ďalších informácií. Registrácia, v úradnickej reči Žiadosť, alebo po anglicky Application je oficiálny dokument, ktorý môžete vyplniť buď elektronicky na našom webe. Preferujeme však, ak nám ho pošlete vo vyplnenom interaktívnom PDF. V rámci skupiny ProfiPilot máme zavedený systém ochrany vašich údajov podľa štandardov GDPR. Vaše osobné údaje sú preto u naś v bezpečí.

Na základe žiadosti vás bude kontaktovať jazykový examinátor Aero Language, ktorý si s vami dohodne presné detaily preskúšania - miesto, čas a ďalšie podrobnosti.

Letecká angličtina Krok 2: Preskúšanie

Samotné preskúšanie ICAO English netrvá viac ako 25-35 minút. Pre istotu si však naplánujte vo vašom programe aspoň hodinu. Sme flexibilní, takže preskúšanie jazykovej sposobilosti môžeme zrealizovať ad-hoc. Preskúšanie nezahájime bez toho, aby bol uhradený poplatok za preskúšanie.

Na dohodnutom mieste Vás čaká náš examinátor, ktorý medzitým pripraví všetky potrebné administratívne veci pre to, aby bolo možné preskúšanie ICAO English zrealizovať.

 Preskúšanie pozostáva z niekoľkých oblastí (sekcií). Náš examinátor sa vás bude pýtať otázky a komunikovať. Očakávajte skôr hovorené slovo a konverzáciu, ako technickú leteckú komunikáciu. Buďťe čo najpresnejší v používaní anglického jazyka a v samotnej komunikácií. Examinátor súčasne s konverzáciou vyhodnocuje niektoré oblasti preskúšania.

Samotné preskúšanie je rozdelené do niekoľkých častí:

 • konverzácia
 • opis obrázku s leteckou tematikou
 • čítanie a preklad letecky zameraného textu
 • odposluch a reprodukcia nahrávky leteckej frazeológie

Počas preskúšania si examinátor všíma najmä:

 • výslovnosť
 • gramatické skladby a vetné štruktúry
 • slovnú zásobu
 • plynulosť rozprávania
 • pochopenie obsahu a textu
 • interakciu 

Po preskúšaní si jednoducho podáte ruky (alebo aj nemusíte) a poberiete sa každý svojou cestou. O výsledku preskúšania ICAO English vás budeme informovať e-mailom.

Letecká angličtina Krok 3: Hodnotenie

Medzinárodné predpisy požadujú, aby každé preskúšanie ICAO English bolo hodnotené minimálne dvomi nezávislými hodnotiacimi. Prvé hodnotenie prebehlo už počas vášho preskúšania ICAO English. Druhé preskúšanie prebieha samostatne ďalším nezávislým hodnotiacim jazykovej spôsobilosti v rámci siete Aero Language. Dôležité je to, aby sa hodnotiaci a examinátor "zhodli". Na výslednej známke - ICAO English leveli. Výsledný ICAO English level je najnižšie hodnotenie zo všetkých sledovaných oblastí. Ak sa examinátor a rater nezhodnú na výslednom ICAO English level, do procesu zasahuje ďalší - tretí nezávislý človek, ktorý vaše jazykové schopnosti posúdi a určí finálny - výsledný ICAO English level. Toto celé sa samozréjme deje na pozadí - u nás a vy nie ste týmto procesom neni zaťažovaný. Ak nie ste spokojný s finálnym ICAO English level, vždy môžete podať odvolanie. Najneskôr však do 24 hodín.

V závislosti od vašich jazykových schopností je preskúšanie ICAO English hodnotené na stupnici 0 (nevyhovujúci) až 6 (rodený, expert). Pre potreby prevádzky je akceptovaný stupeň 4 až 6.

V závislosti od stupňa (ICAO level) vašich jazykových schopností má preskúšanie ICAO English nasledovnú platnosť:

 • LEVEL 4 - 3 roky podľa ICAO a 4 roky poďla Nariadenia 1178/2011
 • LEVEL 5 - 6 rokov
 • LEVEL 6 - neobmedzene dlhá doba (len pre pilotov)

Letecká angličtina Krok 4: Certifikát

Ak súhlsíte s výsledkom preskúšania ICAO English, vystavíme vám certifikát o preskúšaní. Certifikát je oficiálny dokument. O výsledku preskúšania je notifikovaný aj úrad, ktorý vydáva vašu licenciu, tzv. SOLI (state of license issue). S našim certifikátom môžete požiadať úrad vydania vašej licencie o zápis kvalifikácie ICAO English do preukazu. Niektoré štáty (SOLI) umožňujú, aby examinátor jazykovej spôsobilosti, alebo organizácia TSP/LAB zapísala novú platnosť ICAO English priamo do vášho preukazu. Ak je toto vo vašom prípade možné, radi to urobíme. V ostatných prípadoch bude však musieť zápis vykonať letecký úrad, ktorý vydáva váš preukaz (SOLI). To sa spravidla robí tak, že vám vydajú úplne nový preukaz a starý - so starou platnosťou ICAO English je potrebné vrátiť.