Preskúšanie ICAO English

ICAO English je nevyhnutnosť. Rovnako ako platná typovka, alebo medical.

Ak ste pilot, alebo riadiaci letovej prevádzky komunikujúci v anglickom jazyku, alebo prichádzate do styku s medzinárodnou prevádzkou, platí pre vás od 5. marca 2008 povinnosť úspešne absolvovať preskúšanie jazykovej spôsobilosti, tzv. ICAO English

Preskúšanie ICAO English je možné absolvovať s ktorýmkoľvek examinátorom v rámci siete Aero Language.

Preskúšanie podľa požiadaviek ICAO poskytuje Aero Language pre dva jazyky. Okrem ICAO English language, ním môže byť aj ICAO Slovak language.

V závislosti od úrovne znalostí angličtiny Vám bude pridelený stupeň jazykovej spôsobilosti (ICAO level). Podľa Vášho ICAO Level vám bude pridelená platnosť preskúšania ICAO English. Na Slovensku je jedinou výnimkou lietanie v Českej republike - teda ak ako pilot zamýšľate lietať v Českej republike, preskúšanie ICAO English nepotrebujete.

Naše Certifikáty o preskúšaní leteckej angličtiny pilotov – ICAO English sú vydávané v súlade s normami ICAO a normami EASA. Vďaka tomu má nami poskytnuté preskúšanie leteckej angličtiny tak povediac medzinárodnú platnosť.

 Okrem iného, pred absolvovaním preskúšania ICAO English môžete absolvovať výcvik jazykovej spôsobilosti a príprava na skúšku ICAO English.

Aero Language, ako obchodná značka spoločnosti ProfiPilot je Dopravným úradom oprávnená vykonávať školenie a preskúšanie leteckej angličtiny podľa noriem ICAO Doc 9835 a Nariadenia Ec 1178/2011 (Part - FCL).